Mariola Rak - prezes

Ireneusz Skupień - wiceprezes

Kazimierz Grzonka

Mieczysław Żabicki

DKF Ekran Rybnik

Paulina Więckowska