DKF Ekran Rybnik

DKF "EKRAN" odwołuje seanse

filmowe w dniach 16 marca 2020 r.

i 6 kwietnia 2020 r.